Vi kan utemiljø!

Opparbeidelse av nye anlegg »

Parker, private hager,  uterom, torg, veier, skoler, barnehager, naturstein med mer!

Vedlikehold av uteområder, parker og grøntanlegg »

Trimming, klipping, beskjæring, vanning, gjødsling - for optimale vekstvilkår.

Steen & Lund as - Aakerholt, Steen & Lund as

Bedriftene er anleggsgartnermesterbedrifter som holder til i Lier, Sandefjord og Geilo. Anleggsgartnere med hele østlandet som arbeidsområde.

Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg, og kan vise til en rekke store og små oppdrag på referanselisten.

Vi gjør oppdrag for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv. Vårt mål er å skape levende utemiljøer som DU skal trives i!

For å utføre levende utemiljøer trengs både fagkunnskap, spesialverktøy og maskiner. Før eller siden vil det alltid vise seg om jobben er utført godt nok og vi har svært god erfaring med våre prosjekter. Selv verdens fineste grøntanlegg forfaller hvis det ikke får regelmessig stell. Vi påtar oss jobben og kunden behøver ikke tenke på vedlikeholdet.


Les mer om oss »