Opparbeidelse av nye anlegg

Vi har lang erfaring i å skape levende utemiljøer.

Vi etablerer anlegg som:

  • Veianlegg
  • Torg
  • Parker
  • Lekeplasser
  • Uteområder ved skoler, barnehager
  • Næringsbygg
  • Private hager