Om oss

Bedriftene utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg, og kan vise til en rekke store og små oppdrag på referanselistene. Å tilegne oss kontinuerlig kompetanse er en kjerneverdi i bedriftene. På den måten kan vi alltid ligge i forkant av utviklingen og tilby de mest tidsriktige og varige løsningene.
For å utføre levende utemiljøer trengs både fagkunnskap, spesialverktøy og maskiner. Før eller siden vil det alltid vise seg om jobben er utført godt nok og vi har svært god erfaring med våre prosjekter.
Selv verdens fineste grøntanlegg forfaller hvis det ikke får regelmessig stell. Vi påtar oss jobben og kunden behøver ikke tenke på vedlikeholdet.


Steen & Lund AS i Lier
Steen & Lund er en av regionens største anleggsgartnermesterbedrift, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer. Firmaet ble stiftet 1 januar 2002 og er en videreføring av Steen & Thorvaldsen Drammen as, som ble stiftet i 1981. Vi er i dag rundt 70 faste ansatte og leier i tillegg inn folk ved behov. I sommersesongen har vi ca 200 ansatte. Den faste staben representerer unik erfaring og kompetanse i faget, flere med 25 års erfaring i bedriften. Vi har blant annet 3 anleggsgartnermestere, 27 fagarbeidere anleggsgartner/gartner, 4 fagarbeider maskin, 4 fagarbeider snekkere, 2 arborister (treklatrere), og en rekke spesialarbeidere. Våre største oppdragsgivere er Statens vegvesen, kommunene, offentlige institusjoner, entreprenører og større private hageeiere.

Aakerholt, Steen & Lund AS i Sandefjord
Aakerholt, Steen & Lund  ble etablert 1 januar 2006. Selskapet er en videreføring av Riis & Aakerholt, som startet så tidlig som i 1966. 
Firmaet er et selskap med 15-20 faste ansatte og 10-15 sesongansatte. Aakerholt, Steen & Lund AS har 2 anleggsgartnermestere, 6 fagarbeidere og flere speisalarbeidere.

 

Bjørnstad, Steen & Lund AS Geilo
Avdelingen har etablert seg godt i markedet i Hallingdal, har 4 fast ansatte, og kan vise til jobber som blant annet byggingen av Geilo sentrum. 
Våre oppdragsgivere er Stat og kommune, offentlige institusjoner, entreprenører og private utomhusarbeider av alle størrelser.