Vedlikehold av uteområder

I tillegg til å anlegge vakre uteområder, sørger anleggsgartneren også for å vedlikeholde dem. Oppdragsgivere er private, offentlige (uterom som parker og torg), institusjoner, borettslag og næringsliv.

Avtalene kan løpe fra ett til flere år. Våre serviceavtaler gir deg garanti for at grøntanleggene holdes vakre hele vekstsesongen.
Vi foretar trimming, klipping, fjerning av ugress, gjødsling, planting, beskjæring, trefelling av store trær, vanning mm.
Vi tilbyr også vedlikehold og service av lekeapparater og lekeplasser.