Referanser for Steen & Lund asNavn
Kontrakt med
År
Sum
Holmenkollbakken, tribuner             Veidekke Anlegg as                         2009-2010 5 mill
Grensen i Oslo     Betonmast Entreprenør as 2009-2010 5 mill
Rommen skole Skutle as 2009-2010 9 mill
Evje skole Bærum Kommune 2009-2010 5,5 mill
Park kvartalet Drammen Origo Eiendom 2009-2010 4 mill
Nedre storgate Drammen Drammen Kommune 2009-2010 16,5 mill
Knud Knudsensplass Oslo kommune - Samferdselsetaten 2009-2010 5 mill
Løren skole Oslo kommune - undervisningsbygg 2009 8 mill
Bjørnegård skole Bærum Kommune 2009 1,8 mill
Storøya grendesenter HENT 2009 23 mill
Lysaker park Storebrand AS 2009 17,5 mill
Vendelfaret lekeplasser BPA Nesøya as 2008-2009 0,6 mill
Tøyen Hovedgård Universitetet i Oslo 2008 0,8 mill
Estatia NOrefjell Hotell og spa Estatia Norge 2008-2009 8 mill
Trondheimsveien 170 OBOS 2008 1,6 mill
Lundekroken, Sandvika AF Bygg Oslo 2008-2009 4 mill
Arbeidersamfunnets Plass Samferdselsetaten Oslo kommune 2008-2009 9 mill
Indekshuset, Solli Plass Høeg Eiendom asa 2008-2009 10,5 mill
Kvartal 10, Drammen Strøm Gundersen as 2008-2009 8 mill
Vedlikehold Hundsund Grendesenter Bøhmer as 2008-2011 0,2 mill
Vedlikehold Nansenparken, Fornebu Skanska 2008-2011 1,2 mill
Vedlikehold kirkeparker i Oslo Kirkelig Fellesråd i Oslo 2008-2010 0,2 mill
Telenor Arena NCC Construction as 2008 7,5 mill
Kolbotn Torg Peab as 2008 17,5 mill
Rolvsbukta infrastruktur Reinertsen as 2008 3,5 mill
Lysejordet skole Undervisningsetaten Oslo 2007-2008     2,5 mill
Kjørbokollen Linken, Sandvika ØIE/Thon 2007 8 mill
Svensedammen Nærmiljøanlegg Drammen kommune 2007 2,5 mill
Villa Grande Holocoustsenteret 2007
Hydro Vækerø Vk1 og 2 Skanska 2007-2008 3 mill
Vedlikehold Gulskogen Drammen Kommune 2006-2008 0,3 mill pr år
Helleristningene i Drammen Buskerud Fylkeskommune 2006-2007 2,5 mill
Tjuvholmen Tjuvholmen utvikl. og Veidekke 2006-2008 18 mill
Høyskolesenteret i Drammen Strøm Gundersen as 2006 11 mill
Nansenparken Fornebu Skanska 2006-2008 30 mill
Torggata i Oslo Oslo kommune 2006 11 mill
Folkemuseet Bygdøy Norsk Folkemuseum 2006-2006 6 mill
Vedlikehold Telenorparken Telenor Eiendom 2005-2007 1,3 mill pr år
Skien Handelstorg og gågater Skien kommune 2005-2006 8,5 mill
Storøya park, Fornebu Skanska 2004-2008 16 mill
Kreftingsgate i Drammen Isachsen Entreprenør as 2004-2006 9 mill
Nedre Eiker kirkegård Nedre Eiker kommune 2004-2006 3 mill
Stabekk skole Tronerud bygg as 2004-2005 20,8 mill
Vedlikehold Skui skole Bærum Kommune 2005-2007 0,1 mill pr år
Skui skole Peab as 2004-2005 3 mill
Vedlikehold Bærum komm. Bærum Kommune 2003-2007 2,3 mill pr år
Elveparken Drammen Drammen kommune 2003-2006 3,9 mill
Asker stasjon Isachsen Entreprenør 2003-2005 10 mill
Agrokvartalet i Asker AF Ragnar Evensen as 2003-2004 2,5 mill
Haga Golfbane Bærum Haga Golfbane 2003 3,2 mill
Arnold Haukelands plass, Sandvika Selmer Skanska 2003 2,8 mill
Beskjæringsjobber Drammen komm. Drammen Kommune 2002-2008 0,5 mill pr år
Vedlikehold Drammen komm., Strømsø Drammen komm. 2001-2008 2,9 mill pr år
Vedlikehold Buskerudvn. 124-129 Okk-gruppen 2001-2008   0,2 mill pr år
E18 Beplantning Statens vegvesen Vestfold 2001-2005 5 mill
Telenor Torg Telenor Eiendom Fornebu 2001-2002 18 mill
Gullhaug skole Bærum kommune 2001-2002 1,7 mill
Thailandske Ambassade Thailandske Ambassade 2002 0,4 mill
Kjørbokollen AF Ragnar Evensen as 2002 4 mill