Nye kontrakter

NAVN KONTRAKT MED OPPSTART
 Rolfsbukta Terrasse Vedal Entreprenør AS  Høst 2016
 Postterminalen Alnabru Vedal  Entreprenør AS

 juni 2016

 Hundsund BT3 Veidekke  vår 2016
 Drammen park

Drammen Kommune 

 vår 2016 
 Hovinbekken JM 

 vår 2016

 Danvik Skole Nærmiljøanlegg Drammen Kommune

 vår 2016

 Holdeplass struktur Øvre Strandgt. Drammen Kommune

 vår 2016

 Oslo sentralbanestasjon Nors jernbanedrift  vår 2016 
 Akershuskaia sittemøbel Oslo Havnevesen  vår 2016
 Jesperudjordet Park  Oslo kommune BYM februar 2016
 Lindeberg tuvei og park  Oslo kommune BYM februar 2016
 Spikkestad Torg  Røyken kommune

januar 2016

 Flomsikring Krokstad bekken  NVE Høst 2015
 Warner Strøm Gundersen  Høst 2015
 Sørenga D1a Veidekke  Høst 2015 
 Linjeparken Oslo Kommune BYM  Vår 2015
 Stålverksparken Vår 2015