Nye kontrakter

 Navn Kontrakt med oppstart
 Drift og skjøtsel av Oslo sentrum  Oslo kommune BYM Mai 2016
 Grønt vedlikehold Asker  Asker kommune Mai 2016
 Mesta vedlikehold Asker og Bærum  

Mai 2016

 Rammeavtale forstell av grøntanlegg Oslo Omsorgsbygg Oslo KF Mai 2015 
 Bygging av Kyststi på Bygdø Statsbygg Mai 2015 
 Skjøtsel av Hundsund Sameie 1,4,5,6,8 Hundsund Sameie  Mai 2015 
 Skjøtsel av Hunsund Huseierforening Hundsund Huseierforening 

Mai 2015

 Skjøtsel i Gåserud borettslag Gåserud borettslag   Mai 2015
 Skjøtsel av Askerdammen Asker kommune Mai 2015 
 Skjøtsel i Agmund Boltsvei Teisen vest borettslag  Mai 2015 
 Skjøtsel av park og landskapsanlegg Drammen nord Drammen kommune Mai 2014 
 Skjøtsel og drift av parker i Asker sentrum Asker kommune Mai 2014
 Skjøtsel og drift av parker og friområder Oslo vest Oslo kommune BYM  Jan 2014 
 Skjøtsel og drift av sykehjem i Oslo område 1 Omsorgsbygg Oslo  Mai 2013 
 Skjøtsel av rode 2 Drammen Drammen Eiendom KF  April 2013 
 Drift av vannanlegg Grünerløkka Oslo kommune  April 2013 
 Skjøtsel og drift av bydel 5, 7, 8, 9 og 10 Drammen kommune  April 2013 
 Skjøtsel av Gulskoge gård og Austad gård i Drammen Drammen kommune  Mai 2013
 Skjøtsel av privathager Odden 11 og Odden 13 Nesøya Privat  April 2013 
 Skjøtsel av Hovin Borettslag i Oslo Hovin Borettslag  April 2013 
 Skjøtsel av Lysaker park (Storebransbygget) Lysaker Storebrand  April 2013 
 Skjøtsel og drift av Statoilparken på Fornebu IT-Fornebu  Sept. 2012 
 Skjøtsel og drift av Scandic Hotell på Fornebu Peab/Scandic Hotell Sept. 2012 
 Skjøtsel og drift av Nansenparken på Fornebu Fornebu utvikling  Januar 2012