Lucy Smiths hus

Lucy Smiths hus på Blindern i Oslo utgjør en del av Universitetssenteret.
Bygningen er sammen med de fleste andre på området lagt inn i en verneplan under Riksantikvaren.
Alle endringer av fasade m.m. skal derfor skje i samråd med Riksantikvaren.

I dette prosjektet inngår ombygging og oppgradering av utomhusarealet mellom Lucy Smiths hus,
Frederikke og Kristina Ottesens hus.
Prosjektets innhold, riving av eksisterende storgatesteinbelegg som ble gjenbrukt og lagt tilbake i et nytt mønster.
Plassen ble mer åpen med etablering av trapp i vest enden. Plantekasser ble flyttet og adkomstvei
sikret med bom.
Gatevarme ble etablert. Utemøbler byttet og bedre tilpasset brukerne.