Statoilparken

Grøntanlegget består av en større park. I store deler av parken er det etablert et "naturlig" landskap,
der både terrengforming og valg av planter gjenspeiler det opprinnelige Fornebu-landskapet.
I parken er det lagt heller av lys grå granitt i gressarealene. 
På torget er det lagt plasstøpt betongdekke hvor det er felt inn sorte heller av basalt.
Det er etablert benker og sittemuligheter i form av frittstående benker, lave murer og
plantekasser.
Det er også etablert over 500 sykkelparkeringsplasser rundt på området.

Statoil parken.pdf