Åpning av Slottsplassen


Torsdag 24.10.13 åpnet igjen Slottsplassen for publikum.
Toppdekket består av stabilisert grus og sørger for at grusen blir liggende og ikke renner nedover.
I tillegg er det etablert et eget dreneringsanlegg som tar hånd om regnvannet.