Verdensplassen

Verdensplassen er en kunstnerisk plass i Verdensparken. Kunstneren Torgeir Husevaag ble valgt til utforming av plassen. Konseptet for plassen ble ferdigstilt 2013. Plassen består av tre hovedelementer, Pkt 1 Steindekke på plassen, bestående av Larvikitt med mønster av elver og bekker. Pkt. 2 "Deltasteiner", som skal plasseres både i vannbassenget og på steindekket. Pkt.3 Vannbassenget med komplett VA-anlegg.

 

Verdensparken skal:                                                                                                                               Kunne brukes av flere generasjoner og grupper samtidig.                                                                   Ha visuelle kvaliteter og høy kvalitet i detaljering og materialbruk                                                       Være attraktiv gjennom alle årstider og invitere til aktivitet sommer og vinter