Nyhet

Tronrud Gruppen ble i vår kjøpt opp av BetonmastHæhre. Nå innlemmes Tronrud Mjøsbygg i det eksisterende selskapet Betonmast Innlandet, og Tronrud Anlegg blir en del av BetonmastHæhre-selskapet Isachsen. Samtidig innlemmes Tronrud Byggs avdeling på Romerike i Betonmast Romerike.
Innlemmingen av Tronrud Mjøsbygg i Betonmast Innlandet kommer som en naturlig følge av at Tronrud Mjøsbygg deler geografisk område med Betonmast Innlandet.

 

  • Med dette styrker vi konsernets satsing i Lillehammer og Gjøvik-regionen, sier Peter Sandrup, leder for BetonmastHæhres byggdivisjon. Betonmast Innlandet har lenge hatt et strategisk mål om å vokse i Lillehammer-området. Nå har vi fått ytterligere et bein innenfor i det vi anser som et spennende område.

 

Tronrud Anlegg blir en egen del av Isachsen, som igjen inngår i BetonmastHæhres nye divisjon anlegg.

 

  • Med sammenfallende virksomhetsområde er det naturlig at Tronrud Anlegg blir en del av anleggsfirmaet Isachsen. Vi er trygge på at dette blir en god løsning, uttaler Albert Hæhre, leder for divisjon anlegg i BetonmastHæhre.

 

Innlemmingen av Tronrud Byggs Romerikeavdeling kommer som en naturlig følge av at Betonmast Romerike allerede er godt etablert i dette området.

 

Organisatorisk er endringen allerede iverksatt, mens den formelle endringen gjennomføres fra 01.10.2017.

 

 

Kontakt:

Jørgen Evensen, konsernsjef BetonmastHæhre. Tlf: 906 09 310, e-post: jorgen.evensen@betonmast.no.

Peter Sandrup, leder divisjon bygg, BetonmastHæhre. Tlf.: 915 88 645, epost peter.sandrup@betonmast.no

Albert Hæhre, leder divisjon anlegg, BetonmastHæhre. Tlf. 905 23 350, epost Albert.Kristian.Haehre@akh.no