Pressemelding

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et datterselskap under BetonmastHæhre, har inngått en intensjonsavtale med Ekspert Maskinutleie AS om kjøp av 50 prosent av aksjene i selskapet. Dette er et strategisk grep fra begge selskaper for å utvikle seg og skape vekst.
De to selskapene er store på hver sin type anleggsmaskiner, og vil i så måte utfylle hverandre godt. Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS er et av Norges største maskinutleieselskap med ekspertise på tyngre anleggsmaskiner. Ekspert Maskinutleie AS er et meget solid og profesjonelt maskinutleieselskap med ekspertise på mindre anleggsmaskiner og små maskiner samt utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

 

En viktig del av oppkjøpet er et ønske om økte markedsandeler på maskinutleiemarkedet.

 

  • For våre kunder innebærer oppkjøpet at vi får en større maskinpark og bredere geografisk tilstedeværelse. Dette gjør oss bedre rustet til å møte kundenes behov for maskiner og utstyr. Vi vil i enda større grad kunne tilby den kapasitet og kompetanse som våre kunder etterspør, uttaler Lars Hæhre, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie.

 

I tillegg til det eksterne utleiemarkedet, vil selskapene nå kunne tilby et bredere spekter av maskiner til en enda større del av BetonmastHæhrekonsernet.

 

  • Vi i Ekspert Maskinutleie AS ser på BetonmastHæhre som et meget spennende konsern, sier daglig leder i Ekspert Maskinutleie, Kjell Sæter. Selskapet vil bli hovedleverandør av små maskiner og utstyr til alle deler av konsernet, og med dette vil muligheten for ytterligere vekst rundt om i Norge bli et av hovedmålene for oss.

 

Alle ansatte i Ekspert Maskinutleie AS fortsetter som før, og bemanningen vil øke gjennom rekruttering. Selskapet skal videreføres under dagens profil.

Det tas forbehold om at oppkjøpet godkjennes i styrene til de respektive selskapene. Oppkjøpet er planlagt å være gjeldende fra 01.01.2018.

 

 

 

Fakta om selskapene:

 

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS ble grunnlagt i 2004, og er i dag et datterselskap i BetonmastHæhre. Selskapet forsyner entreprenørselskapene i BetonmastHæhre med maskiner og utstyr som de til enhver tid trenger. Har i tillegg tett samarbeid med Hæhre & Isachsen Verksted AS i forbindelse med reparasjon og oppfølging av maskiner og utstyr.

Selskapet har per i dag ca 850 store maskiner og totalt ca 2200 utleieenheter i maskinparken. Har 12 ansatte som fordeler seg på 7 stk på kran og flyttebiler, 2 stk på lager/tomt, en på Vikersund og en på Solbergelva, samt en transportleder som tar seg av alle transportoppdrag i forbindelse med maskinflytting osv. I tillegg kommer administrasjonen på to stk.

Selskapet omsatte i 2016 for 325 mnok og for 2017 er forventet omsetning rundt 500 mnok. Av omsetningen er mellom 10-15% utleie til eksterne kunder, mens resten er til selskaper i BetonmastHæhre-konsernet.

 

Ekspert Maskinutleie AS ble etablert i 1998 på Langhus i Ski.  Selskapet har i dag 30 ansatte, fordelt på fire avdelinger: Langhus, Bærum, Drammen og Romerike. Utleieparken mer enn 1200 objekter, blant annet 150 minigravere og gravemaskiner. Omsetningen i 2016 var kr 100 millioner.

Kundene er stort sett store og mellomstore entreprenører, anleggsgartnere, samt statlige og kommunale etater. 

 

 

Kontakt:

Lars Hæhre, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie. Tlf.: 958 17 581.

Arvid Vegge, styreformann i Ekspert Maskinutleie AS. Tlf.: 932 03 300.