Over 30 årS erfaring

Vi bygger grønne rom

Steen & Lund er Norges største anleggsgartnermesterbedrift, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer. Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

Våre tjenester

Vedlikehold

Vi tilbyr løpende vedlikehold av uteområdet gjennom hele året for å sikre et varig resultat.

Lekeplass

Vi anlegger spennende lekeplasser og aktivitetsområder, og utfører vedlikehold og service.

Nyanlegg

Vi har omfattende erfaring med små og store fornyelsesprosjekter for private og offentlige aktører.

Vi setter stort fokus på
vårt