Faktura­informasjon

Vi har lagt om våre rutiner for behandling av inngående fakturaer og sentraliserer fakturamottak.


Steen & Lund har et klart ønske om å motta alle fakturaer på EHF. Alle fakturaer skal merkes med vårt prosjektnummer i feltet «Deres ref.» og navn på bestiller.

EHF-faktura sendes til

Steen & Lund AS
Foretak 942 493 894

Ditt Mannskap AS
Foretak 886 542 712

Fakturaene må være stilet til korrekt selskap og skal være tydelig merket med prosjektnummer og bestiller.
Oppfylles ikke disse krav blir faktura returnert.

Hver mail skal kun inneholde en stk. PDF-fil hvor faktura med eventuelle spesifiseringer er i èn og samme fil.