Lærlinger

​Behovet for anleggsgartnere er stort. Så stort at Norges største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund, gir garanti om læreplass for elevene i fire fylker.

Lærlinger er morgendagens mestere!

Fagarbeidere er en viktig ressurs for samfunnet, og for å bygge fremtidens Norge trenger vi flere flinke og dyktige fagarbeidere. Ved at vi har stort fokus på lærlinger utdanner vi vår egen arbeidskraft, vi styrker vår egen organisasjon, samt at vi sikrer rekruttering til bransjen.

Lærlinger er fremtidens dyktige fagarbeidere og ledere! For oss er dette et svært viktig satsningsområde. Vi legger stor vekt på opplæring og oppfølging for størst mulig utbytte av lærlingetiden og for å gi et best mulig grunnlag som fremtidig fagarbeider.

I Steen & Lund AS har vi mellom 15-20 lærlinger innenfor ulike fagområder som er på vei til å bli fagarbeidere. Læretiden er en opplæringsperiode hvor det er lov å prøve og feile. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere som trives i jobben, og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Vi er opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver og en. Alle våre lærlinger har en egen fadder som følger deg ute på anlegget.

Vi ønsker lærlinger innenfor følgende fagområder:

  • Anleggsgartner
  • Gartnerfag
  • Betongfag


Ønsker du å søke om lærlingplass hos oss bør du følge med på vår hjemmeside ved årsskifte. Det vil da bli lagt ut mer informasjon og det åpnes for mulighet for å søke lærlingeplass.

Er det andre spørsmål eller du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende lærling kan dette sendes til laerling@steen-lund.no

Rina Rørstrøm Christensen

Lærlingkoordinator

Rina Rørstrøm Christensen
Lærlingkoordinator
rina.christensen@steen-lund.no