Nyanlegg

Steen & Lund er Norges største anleggsgartnermesterbedrift, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer. Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

Norges største anleggsgartner

Steen & Lund er Norges største anleggsgartnermesterbedrift, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer.

Våre anleggsgartnere forvandler grå prosjektskisser til grønn virkelighet. Vi gjør oppdrag for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv.
Vårt mål er å skape levende utemiljøer som folk skal trives i. Avdeling nyanlegg tar prosjekter opptil 25MNOK, mens spesialprosjekter har kontrakter fra 25MNOK.

Selskapet har hovedkontor i Lier med prosjektkontorer i Oslo, Solbergelva, Sandefjord og Geilo og har primært hele Østlandet som arbeidsområde.

Amund Berger

Kontaktperson nyanlegg

Amund Berger
Avdelingsleder Park & Utemiljø
992 06 351
amund.berger@steen-lund.no

Fridtjof Myhrene

Kontaktperson spesialprosjekt

Fridtjof Myhrene
Avdelingsleder Store nyanlegg
952 92 486
fridtjof.myhrene@steen-lund.no

Drammensveien 134 Granittdekke
Drammensveien 134 Betongramp
Sogn VGS Plantekasse

Betong er en naturlig del av alle moderne uteområder, og i Steen & Lund har vi en egen betongavdeling som gjør det meste innen betongarbeid på utomhusanlegg.

Det at vi har en betongavdeling i eget hus bidrar til en smidig og helhetlig gjennomføring av prosjekter for våre kunder, i tillegg til at vi tar på oss rene betongprosjekter eksternt.

Samspill og dialog i tidligfase er viktig for å realisere en konstruksjon fra skisse til virkelighet. Dette kombinert med ansatte som brenner for faget og gode samarbeidspartnere bidrar til å gjøre det umulige mulig.

Vi har en høy andel med fagarbeidere og lærlinger blant våre ansatte, og gjør betongarbeid i alle utførelsesklasser.

Betong

Thomas J Sollie

Kontaktperson betong

Thomas J Sollie
Prosjektleder Betong
472 97 102
thomas.j.sollie@steen-lund.no

Trapp
Ikea-Sandefjord-Støttemur-
Verdensparken

Sjekk ut STeen & Lund sine øvrige tjenester

VEDLIKEHOLD

Vi tilbyr løpende vedlikehold av uteområdet gjennom hele året for å sikre et varig resultat.

LEKEPLASSER

Vi anlegger spennende lekeplasser og aktivitetsområder, utfører vedlikehold og service av lekeapparater og lekeplasser.