Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker menneskene, miljøet og samfunnet rundt oss. I Steen & Lund har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar, og det er en naturlig del av vår bedriftskultur.

Vi tar sosialt ansvar og miljømessig hensyn til våre omgivelser.

Samfunnsansvaret i Steen & Lund er basert på vårt verdigrunnlag og vår bedriftskultur, og er en naturlig del av selskapets operative virksomhet.

Vi skal kjennetegnes gjennom våre etiske retningslinjer som setter høye krav til god forretningsskikk, HMS-arbeid og andre bransjestandarder som ivaretar ansvarlig utførelse og kvalitetssikring av vårt arbeid. I Steen & Lund definerer vi bærekraftig entreprenørskap som sunn økonomisk drift hvor vi tar sosialt ansvar og miljømessig hensyn til våre omgivelser. Vi skal skape trygghet og verdier for lokalsamfunn, våre ansatte og våre eiere.

I Steen & Lund har vi et sterkt fokus på lærlinger og miljø.