Campus Ås

Campus Ås er et stort park- og landskapsområde på ca. 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det nye campusområdet. Overvannshåndtering står sentralt i parkprosjektet, der vann blir samlet i bekkeløp og renses i åpne løsninger. Det er anlagt et vannspeil sentralt i parken, som har et stort antall stauder, busker og trær for å skape trivsel og gode muligheter for utendørsstudier. Campus Ås er utført sammen med Isachsen anlegg.

 Fakta:

  • 780 stk trær, fordelt på over 100 sorter.
  • 15.000 stk busker, fordelt på over 70 sorter.
  • 50.000 stauder, fordelt på over 60 sorter
  • Løk og knoller: 30 000 stk.
  • Vegetasjonsmatter: 1800 m2
  • Frø: 70 000 m2
  • Betongarbeider for ca 18 mil
  • Innkjøp av naturstein ca. 6.000.000

 

 

Prosjektdetaljer