Sandvika elvepromenade

På oppdrag av Bærum Kommune har vi bygget en elvepromenade gjennom Sandvika sentrum mellom Rigmor brygga i sør til Andeneskvartalet i nord.

Prosjektet har gitt flotte oppholds- og gangarealer av høy kvalitet og har sammen med Kadettangen elvepark gitt området et betydelig løft. Den nye elvepromenaden er nesten halv kilometer lang.

 

Prosjektet Sandvika elvepromenade er inndelt i tre soner. Sambruksgate, møbleringssone og en trebrygge i to til tre nivåer for å øke tilgjengelighet til elva.

I sambruksgate har teknisk infrastruktur blitt lagt om og utvidet. Gaten er 5 meter bred der gående og syklende er prioritert, mens biler og varelevering er på besøk. Gaten er opparbeidet med naturstein, og på hver side av Rådhusbroen er det bygget nye trapper med frodig beplanting.

Elvepromenaden er i gjennomsnittet 6 m bred. Den består av tre og delt inn i 2 til 3 nivåer. Bryggekonstruksjonen består av betongelementer montert på stålkjernepeler i elv. Møbleringssone strekker seg på begge sider av sambruksgate langs hele anleggsområdet. Området er opparbeidet med beplantning, belysning og benker.

I Rådhushagen er det plantet med hardføre, blomsterrike og bladdekkende stauder. Plantene som er valgt er populære for bier og humler og hagen vil få besøk av sjeldne sommerfugler som trives på de kalkrike øyene i Oslofjorden.

I prosjektet er det gravd ut ca 8000m3 masser og tilført tilsvarende nye masser, det er lagt 3500m2 tredekker, montert 2500 tonn dekker av betongelementer og utført en rekke betongkonstruksjoner og øvrige anleggsgartnerarbeider. Betongelementene er montert på stålkjernepeler ute i elven.  Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2020.

 

Prosjektdetaljer