Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate prioriteres for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk. Gata får nye benker, og avfallsboksene blir tilrettelagt for kildesortering. Det er planlagt at fortauene oppgraderes med natursteinsdekke, med smågatestein innerst mot veggen. I prosjektene våre skal vi alltid planlegge for en våtere fremtid, og flere steder langs gata vil det dukke opp tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Et regnbed er et nedsenket blomsterbed som sluker vann og hindrer oversvømmelse.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet av Riksantikvaren. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

I den midtre delen anlegges vareleveringslommer, sykkelparkering, benker og muligheter for uteservering på østre siden av fortauet. I den midtre delen blir fortauet bredere på begge sider av gata, men det er særlig den østre delen som får store, fine fortau.Fra Olaf Ryes plass til Korsgata blir det ikke bredere fortau, men nytt gatedekke. Fra nedenfor Søndre gate og opp til Korsgata kommer det sykkelparkering, vareleveringslommer og noe bredere fortau. Her planlegger vi sitteplasser i tilknytning til trærne.

Når vi først graver, skal vi også erstatte gamle vannrør. Dette skal vi gjøre i kryssende gater, noe som betyr at vi her gravere dypere enn i resten av gata.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal etter planen stå ferdig andre halvdel 2021. Det er ikke til å stikke under en stol at arbeidet blir krevende. Det blir redusert fremkommelighet og støyende arbeider. Bymiljøetaten har som mål å gjøre arbeidet på kortest mulig tid og på en smidig måte. I Thorvald Meyers gate har vi derfor en egen nabokontakt, og vi har også dannet en samarbeidsgruppe med næringsdrivende.

Kontrakten ble gjennomført i et arbeidsfelleskap 50/50 med Isachsen Anlegg AS

Prosjektdetaljer