Steen & Lund Avdeling

Lek og idrett

Vi bygger lekeplasser, idrettsarenaer og treningsparker i alle størrelser og former for offentlige og private aktører.

Vårt team består av 40 personer i høysesong. Våre produksjonsledere, anleggsgartnere, snekkere og spesialarbeidere løser de fleste utfordringer, og bidrar med forslag til gode løsninger underveis.

Vi er erfarne i å ta hensyn til sikkerhet, og tilpasser arbeidene den daglige drift av barnehager og skoler.

Avdelingsleder

Eirik A Jenssen
Avd. leder Lek & Idrett

Kontaktinfo

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester