Steen & Lund Avdeling

Byrom Oslo

Med flere års erfaring med bynære prosjekter bygger vi bl.a. parker, gater, takhager og uteområder for borettslag, skoler og næringsbygg.

Oslo-avdeling har gjennom flere års erfaring med bynære prosjekter etablert både parker, gater, hager, takhager og uteområder for borettslag, skoler, barnehager, næringsbygg og statlige og kommunale bygg.

Helt siden de tidlige markedsplassene og torgene så dagens lys, har byrommene spilt en viktig rolle i byene og tettstedene våre. Byrom er mellomrommene, de urbane rekreasjonsområdene og fellesskapets møteplasser til hverdag og fest. Gode byrom fungerer som byens lim og gjør stedene mer levende og inkluderende. De fremmer byliv og aktiviteter og gjør det attraktivt for lokalbefolkningen, besøkende og næringslivet.

Steen & Lund har bidratt i årrekker med å skape gode byrom i Oslo, noe vi ønsker å fortsette med.

Med vår kompetanse og vår erfaring virkeliggjøres kundens visjon og funksjon for deres utenomhusanlegg, og vi er stolte av de anleggene vi i fellesskap med kunden har etablert i Oslo’s bybilde.

Vi utfører anleggsgartneroppdrag av alle typer med lidenskap for faget, og legger vår stolthet i å skape!  

 

Avdelingsleder

Kontaktinfo

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester