Steen & Lund Avdeling

Vedlikehold

Vi tilbyr serviceavtaler og vinterdriftavtaler med garanti.

Vedlikeholdsavdelinger er Norges desidert største innen drift og vedlikehold av uterom på helårsbasis. Spennvidden er stor, fra Frognerparken til mindre borettslag.

Vi leverer spesialiserte tjenester i uteanlegg både sommer og vinter. Våre serviceavtaler gir deg garanti for at grøntanleggene holdes vakre hele vekstsesongen. Våre vinterdriftavtaler sørger for sikker fremkommelighet også gjennom vinteren.

Avtalene kan løpe fra ett til flere år.

Steen & Lund Bydrift prosjektavdeling:

Utfører større og mindre anleggsgartnerarbeider mot private og offentlige aktører, samt tilleggsoppdrag knyttet til rammeavtaler. Vi utfører alt innen anleggsgartnerfaget i Oslo og Viken med base sentralt på Fornebu.

Vi har en erfaren stab med kompetanse innenfor ulike fagområder.

Vi utfører oppdrag som:
– Rehabilitering av uteanlegg
– Vanningsanlegg
– Stein- og murarbeider
– Tømrerarbeider og trekonstruksjoner
– Fonteneanlegg
– Overvannshåndtering
– Etablering av veier og plasser
– Mindre prosjekteringsoppdrag

Avdelingsleder

Dag Arne Lier
Avd.leder vedlikehold

Kontaktinfo

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester