Hva gjør vi

Steen & Lund er en totalleverandør innen utvikling, nyanlegg, ombygging og vedlikehold av alle typer utenomhusanlegg- både grønt og grått, fra vugge til grav.

Park og utemiljø

Våre anleggsgartnere forvandler grå prosjektskisser til grønn virkelighet.
Vi har lang erfaring med:

Vi har profesjonelle fagarbeider og behersker alle typer fagområder som er nødvendig, enten det er planter, trær, gress, naturstein, betong, treverk eller vannelementer.

Som Norges største anleggsgartnermesterbedrift, har Steen & Lund spesialkompetanse til å skape alle typer utemiljøer. Vi tilbyr høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Vi tilbyr også vintervedlikehold av veier og plasser for både private og offentlige oppdragsgivere.

Lek og idrett

Steen & Lund ønsker å inspirere store og små til aktivitet og lek, med spennende og utfordrende uteområder.
Steen & Lund bygger i alle størrelser og former:

Vi bygger ferdig prosjekterte løsninger, men kan også komme inn i startfasen og være med på planlegging og prosjektering.

Trygge lekeplasser

Våre lekeplasser skal være trygge og tilpasset barnas behov for aktivitet. Vi har bred erfaring med bruk av gummidekker, men jobber målrettet med å kombinere ulike underlag og bruk av vegetasjon for å skape varierte og miljøvennlige uteområder for barna.

Idrettsanlegg i høy kvalitet

Steen & Lund leverer idrettsanlegg og treningsparker i høy kvalitet. Vi har erfaring med alt fra mindre nabolagsparker til større anlegg tilpasset konkurranseidrett.

Betong

Vi gjør betongarbeider i alle utførelsesklasser i både landskap og byrom i tillegg til infrastrukturprosjekter for alle type prosjekter.

Vi utfører betongarbeider i alle utførelsesklasser:

I tillegg har vi skreddersydd elementproduksjon i mindre skala.

Vår kompetanse og kapasitet innenfor alle disse fagområdene bidrar til en smidig og helhetlig gjennomføring av prosjektene for våre kunder.

Betongarbeid som bindeledd

Betong er en naturlig del av alle moderne uteområder. Vi ser på betongarbeidene som selve bindeleddet i prosjektene, da betongarbeider er med fra bunn til topp – og fra start til slutt.

Overflater og former litt utenom om det vanlige

Vi har gode erfaringer med å levere overflater og former litt utenom om det vanlige og med høy kvalitet. Vi har et stort fokus på samspill og dialog med oppdragsgivere og arkitekter i tidlig fase av prosjektene.

Dette kombinert med ansatte som brenner for faget og gode samarbeidspartnere, bidrar til å gjøre det umulige mulig og å realisere en konstruksjon fra skisse til virkelighet.

Vi har en høy andel med fagarbeidere og lærlinger blant våre ansatte.

Nyanlegg

Vi har gjennom flere års erfaring med bynære prosjekter opparbeidet bred kompetanse innen nyanlegg.

Vi har lang erfaring med:

Anleggsgartner med lidenskap for faget

Vi utfører anleggsgartneroppdrag av alle typer med lidenskap for faget, og legger vår stolthet i å skape levende utemiljøer for våre kunder.

Med vår kompetanse og erfaring virkeliggjøres kundes visjon og funksjon for deres utemiljø, og vi er stolte av de anleggene vi i fellesskap med kunden har etablert i ulike bymiljø over hele Østlandet

Skjøtsel og vedlikehold

Våre anleggsgartnere sørger for at ditt uteområde opprettholder et perfekt resultat år etter år.
Vi foretar blandt annet:

Vedlikehold avgjørende for kvaliteten

Skjøtsel og vedlikehold er avgjørende for kvaliteten av grøntanlegg. Våre anleggsgartnere vedlikeholder og følger opp til riktig tid. Vi leverer spesialiserte tjenester i uteanlegg både sommer og vinter.

Service- og driftavtaler

Våre serviceavtaler gir deg garanti for at grøntanleggene holdes vakre hele vekstsesongen. Våre vinterdriftavtaler sørger for sikker fremkommelighet også gjennom vinteren.

Avtalene kan løpe fra ett til flere år.

Privatanlegg

For mindre private jobber, er vi behjelpelige med utarbeiding av tegninger og løsninger alt fra prosjektering, graving og fundamentering, steinarbeid og beplantning.
Send oss en forespørsel
Jeg har behov for