Vedlikehold

Som med alt annet kreves det vedlikehold for å opprettholde et perfekt resultat år etter år. Våre anleggsgartnere sørger for at ditt uteområde holdes vedlike.  

Vedlikehold av uteområde & lekeplass

Skjøtsel og vedlikehold er avgjørende for kvaliteten av grøntanlegg. Våre anleggsgartnere vedlikeholder og følger opp til riktig tid. Vi leverer spesialiserte tjenester i uteanlegg både sommer og vinter. Våre serviceavtaler gir deg garanti for at grøntanleggene holdes vakre hele vekstsesongen. Våre vinterdriftavtaler sørger for sikker fremkommelighet også gjennom vinteren.

Avtalene kan løpe fra ett til flere år. Vi foretar gressklipping, trimming, fjerning av ugress, gjødsling, planting, beskjæring, trefelling av store trær, vanning, fontenedrift, brøyting, strøing, feiing mm. Vi tilbyr også vedlikehold og service av lekeapparater og lekeplasser.

Kontaktperson vedlikehold

Dag Arne Lier
Avdelingsleder vedlikehold
995 04 015
dag.arne.lier@steen-lund.no

Sjekk ut STeen & Lund sine øvrige tjenester

NYANLEGG

Vi har omfattende erfaring med små og store fornyelsesprosjekter for private og offentlige aktører.

LEKEPLASSER

Vi anlegger spennende lekeplasser og aktivitetsområder, utfører vedlikehold og service av lekeapparater og lekeplasser.